Βουητό στο αυτί (Εμβοές ωτός) - ΩΡΛ ιατρείο

Υπηρεσίες - Ευκολίες
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βουητό στο αυτί (Εμβοές ωτός)

ΩΡΛ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ


Εμβοές
Βουητό στο αυτίΩς εμβοές (βουητά) χαρακτηρίζεται η αίσθηση ακουστών ήχων στο αυτί ή στο κεφάλι που στην πραγματικότητα δεν έχουν προέλευση από το περιβάλλον.

Ένα πολύ συχνό σύμπτωμα που έχουν οι ασθενείς που εμφανίζονται στα ΩΡΛ ιατρεία και το οποίο τους ανησυχεί πολύ, είναι το βουητό στο αυτί (εμβοές, σφυρίγματα, τζιτζίκια, κλπ). Τι είναι όμως αυτά τα βουητά; Που οφείλονται; Πρωτ’ απ’ όλα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η εμβοή είναι ένα σύμπτωμα και όχι διάγνωση!
Αντικειμενικές θεωρούνται οι εμβοές όταν οι ήχοι αυτοί μπορούν να γίνουν αισθητοί και να εκτιμηθούν από τον εξεταστή με τη βοήθεια ορισμένων τεχνικών, ενώ υποκειμενικές εμβοές είναι ήχοι ακουστοί μόνο από τον ασθενή.
Για λόγους θεραπευτικής στρατηγικής γίνεται προσπάθεια σήμερα να διαχωρίζονται οι οξείες εμβοές (έως 3 μήνες) από τις υποξείες (6-12 μήνες) και τις χρόνιες (περισσότερο από 12 μήνες), Μία εμβοή δεν πρέπει να συγχέεται με απώλεια ακοής, συχνά μάλιστα υπάρχει υπερακουσία (τόνοι, φυσήματα κλπ. γίνονται δυσάρεστα έντονα αισθητά).
Σύμφωνα με μια μελέτη του British National Study of Hearing, το 35-45% του πληθυσμού αναφέρει κάποια εμπειρία εμβοών, στο 15% οι εμβοές διάρκεσαν πάνω από 5 λεπτά, ενώ το 8% του πληθυσμού αναφέρει εμβοές που προκαλούν προβλήματα στον ύπνο. Τέλος, το 0.5% αναφέρει εμβοές που δημιουργούν σοβαρή διαταραχή στη φυσιολογική ζωή των ατόμων. Σήμερα θεωρείται ότι 40 εκατομμύρια Αμερικανοί πάσχουν σε κάποιο βαθμό από εμβοές και 10 εκατομμύρια από σοβαρού βαθμού εμβοές. Η εμφάνιση των εμβοών έχει άμεση σχέση με την ηλικία, με την αύξηση αυτής αυξάνεται σημαντικά και η συχνότητα των εμβοών. Η έκθεση σε θόρυβο σχετίζεται επίσης άμεσα με τα βουητά: η χρόνια βαρηκοΐα από θόρυβο και ο ακουστικός τραυματισμός θεωρούνται οι συχνότερες παθήσεις που συνοδεύονται από εμβοές.
Οι εμβοές περιγράφονται σαν συριστικές, σαν ήχος καμπάνας, σφυρίζοντες, σαν μουρμούρισμα, σαν πριόνισμα, σφύζοντες, συνεχείς, διακοπτόμενες. Μπορούν να εμφανίζονται μόνο το βράδυ κατά τον ύπνο, τη νύκτα (από αυτές μπορεί να έχουμε αφύπνιση), μόνο σε σωματική κόπωση, ή εντεινόμενες σε σωματική κόπωση, εξαρτώμενες από τη θέση, αύξηση έντασης εμβοών κατά τη λήψη οινοπνεύματος (ιδιαίτερα ερυθρού οίνου) κλπ.
Στις οξείες εμβοές είναι πολύ βασικό η άμεση έναρξη της θεραπείας, δηλ. εντός των πρώτων ημερών μετά την εμφάνιση του περιστατικού ή μετά την αποπεράτωση της διάγνωσης.
Στις οξείες εμβοές είναι πολύ βασικό η άμεση έναρξη της θεραπείας, δηλ. εντός των πρώτων ημερών μετά την εμφάνιση του περιστατικού ή μετά την αποπεράτωση της διάγνωσης.


   Ποια μπορεί να είναι η αιτιολογία των εμβοών;
Λόγο της δυσκολίας κατανόησης των ανατομικών όρων θα αναφέρω επιγραμματικά τις πιθανές εντοπίσεις όπως:

1. Βλάβες του έξω ακουστικού πόρου,
2. του τυμπανικού υμένα,
3. του μέσου ωτός,
4. του κοχλία,
5. οπισθοκοχλιακές ή και
6. μη ωτολογικές όπως, μυόκλονος των μυών της υπερώας (ουρανίσκος) ή του μέσου ωτός, διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης και της σύγκλεισης των σιαγόνων, ανοικτή ευσταχιανή σάλπιγγα, υπέρταση, αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες (συγγενείς ή επίκτητες), αγγειακά νεοπλάσματα αγγειακές διαταραχές, κλπ.


  Παθήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν βουητά είναι:
Ακουστικός πόρος/τυμπανικός υμένας: π.χ. κυψέλη, ξένο σώμα (π.χ. τρίχες, βαμβάκι), εξοστώσεις.
-Μέσο αυτί: Διάτρηση τυμπανικού υμένα, δυσλειτουργία ευσταχιανής σάλπιγγας, τυμπανική συλλογή υγρού, μέση ωτίτιδα. βαρότραυμα, συμφυτικές διεργασίες, τυμπανοσκλήρυνση, ωτοσκλήρυνση, μετά από επέμβαση στο μέσο ους, αγγειακοί όγκοι (π.χ. παραγαγγλίωμα [Glomus]).
- Έσω αυτί: π.χ. ηχητικό τραύμα, βαρηκοΐα οφειλόμενη σε θόρυβο, αιφνίδια κώφωση, ωτοσκλήρυνση, ρήξη μεμβράνης στρογγυλής θυρίδας, ορώδης λαβυρινθίτιδα, νόσος Meniere, πρεσβυακουσία
, ακουστικό νευρίνωμα, λαβυρινθική θλάση, κρανιο-εγκεφαλική κάκωση, μετά από περισκληρίδιο αναισθησία, βαρότραυμα, κάταγμα λιθοειδούς, τοξικά φάρμακα έσω ωτός (αμινογλυκοσίδες, διουρητικά αγκύλης, σαλικυλικά, ανθελονοσιακά), μετά από επέμβαση μέσου ωτός, αμιγής πολυκυτταραιμία, μετά από επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς (πτώση αρτηριακής πίεσης).
- Κεντρική ή ασαφής εντόπιση: Μετά από μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, υπέρταση, υπόταση
, Σύνδρομο ΑΜΣΣ, πολλαπλή σκλήρυνση, αγγειακός βρόγχος, (σφύζων παρά ή εντός του έσω ακουστικού πόρου). Παθήσεις κροταφογναθικής άρθρωσης, αναιμία, "Stress", ακουστικές παραισθήσεις (σχιζοφρένια), νευροσύφιλη, μετά από νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Ψυχικές διαταραχές, κατάθλιψη, ναρκωτικά, τοξίκωση από παραισθησιογόνα (ηρωίνη).
- Τα ωτικά φυσήματα μπορούν να οφείλονται σε: Τονικές - κλωνικές συσπάσεις των μυών του υπερώιου ιστίου και/ή των μυών του μέσου ωτός (τείνων το τύμπανο μυς και μυς του αναβολέα), παραγαγγλίωμα τυμπανικού πλέγματος (σφύζοντα φυσήματα), στένωση της καρωτίδας, ή της ινιακής αρτηρίας, (σύγχρονα με το σφυγμό φυσήματα).

   Μέθοδοι Αντιμετώπισης των Εμβοών
Έχουν προταθεί και εφαρμοστεί κατά καιρούς διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι και τεχνικές για την αντιμετώπιση των εμβοών, πολλές με πτωχά και αμφισβητούμενα αποτελέσματα.
Οι κυριότερες μέθοδοι που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνουν:
• Τη φαρμακευτική αντιμετώπιση
• Τον ηλεκτρικό ερεθισμό
• Τον έλεγχο των εμβοών με εφαρμογή συσκευών ηχο-κάλυψης (Masking)
ή ειδικών ήχων που να καλύπτουν τα ενοχλητικά βουητά (Ακούστε το Παράδειγμα ήχου για masking εμβοών δίπλα ).
Οι κυριότερες μέθοδοι που έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος περιλαμβάνουν:
• Τη φαρμακευτική αντιμετώπιση
• Τον ηλεκτρικό ερεθισμό
• Τον έλεγχο των εμβοών με εφαρμογή συσκευών ηχο-κάλυψης (Masking) ή ειδικών ήχων που να καλύπτουν τα ενοχλητικά βουητά (Ακούστε το Παράδειγμα ήχου για masking εμβοών δίπλα ).
• Τον έλεγχο των εμβοών με εφαρμογή ακουστικών βαρηκοίας (διόρθωση της υπάρχουσας βαρηκοίας ή χρήση ειδικών συσκευών οι οποίες ονομάζονται tinnitus maskers)
• Τη χειρουργική αντιμετώπιση
• Τη ψυχοθεραπεία
• Τον έλεγχο των εμβοών με ιοντοφόρεση τοπικού αναισθητικού
• Την εφαρμογή μεθόδων εναλλακτικής ιατρικής
• Την εφαρμογή μεθόδων εναλλακτικής ιατρικής


   Ακουστικά βαρηκοΐας και εμβοές
Η βασική λειτουργία των ακουστικών βαρηκοΐας είναι η ενίσχυση και τροποποίηση του ήχου, ώστε να βελτιωθεί η ακουστότητα και η επικοινωνία. Η χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας στην αντιμετώπιση των εμβοών έχει προταθεί εδώ και δεκαετίες, αν και τα αποτελέσματα από τπ χρήση τους ποικίλουν και δεν υπάρχει σαφές συμπέρασμα για το πότε ένα άτομο θα ωφεληθεί από την ακουστική ενίσχυση. Φαίνεται ότι ωφελούνται περισσότερο άτομα με εμβοές και με ήπια έως μετρίου βαθμού βαρηκοΐα.  
Η εφαρμογή των ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να βοηθήσει τους πάσχοντες από εμβοές και βαρηκοία γιατί:
  • η ενίσχυση της ακοής έχει ψυχολογικά οφέλη,
  • δίνεται λιγότερη προσοχή από τον βαρήκοο στην πτώση ακοής και κατά συνέπεια στις εμβοές,
  • ο ασθενής αντιλαμβάνεται ότι η πτώση ακοής και όχι οι εμβοές είναι το κύριο αίτιο των προβλημάτων επικοινωνίας,
  • ο θόρυβος του περιβάλλοντος και ο εσωτερικός θόρυβος του κυκλώματος του βοηθήματος μπορεί να κάνουν τις εμβοές λιγότερο αντιληπτές
  • π συμβουλευτική της εφαρμογής των ακουστικών βαρηκοΐας μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των εμβοών.Επιπλέον, οι ήχοι που ενισχύονται από τα ακουστικά βαρηκοΐαε παράγουν νευρική δραστηριότητα στο ακουστικό σύστημα η οποία αλληλεπιδρά ή ανταγωνίζεται την κεντρική ακουστική αντιπροσώπευση των εμβοών και έτσι μετατοπίζεται η προσοχή σε πιο περίπλοκους ήxous μεγαλύτερα σημασίας όπως η ομιλία και η μουσική.

Για την εκτίμηση των εμβοών, την δυσκολία που προκαλούν στην καθημερινότητα των ασθενών, όπως και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας, έχει προταθεί από τους ερευνητές ένας δείκτης ερωτηματολόγιο των εμβοών, το Tinnitus Handicap Inventory (THI)


Δείγμα ήχων εμβοών που ακούν οι ασθενείς
Παθήσεις αμυγδαλών επεμβάσεις οδηγίες
Δείτε επίσης
Παθήσεις ρινός παραρρινίων
Παθήσεις στόματος - σιελογόνων αδένων
Φωνητικές χορδές-ρινοφάρυγγας-παλινδρόμηση
Παθήσεις ωτός
Ροχαλητό, Υπνική Άπνοια, ΩΡΛ παθήσεις στην κύηση
Our site is at APN Greece Directory
ΩΡΛ Παθήσεις
Διεύθυνση
Υγείας & Δερβενακίων 30
(Κτήριο ΑΤΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)
Παλλήνη Αττική

Λεωφορεία:
305 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ [ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ]
316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ

Επιστροφή στο περιεχόμενο