Παθήσεις στόματος - σιελογόνων αδένων - ΩΡΛ ιατρείο

ΟΥΚ ΕΝΙ ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΙΔΕΝΑΙ, ΟΣΤΙΣ ΜΗ ΟΙΔΕΝ Ο ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
μτφρ: είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος
(Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής)
Facebook
G+
ΩΡΛ Ιστρείο Συλλιγαρδάκης Νικόλαος
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ON LINE
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παθήσεις στόματος - σιελογόνων αδένων

ΩΡΛ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, wifi
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, free wifi
Η στοματική κοιλότητα

Η στοματική κοιλότητα ξεκινάει από τα χείλη και τον οδοντικό φραγμό ενώ προς τα πίσω μεταπίπτει στον φάρρυγγα. Το άνω τοίχωμα της στοματικής κοιλότητας σχηματίζεται από το οστό της άνω γνάθου και ονομάζεται υπερώα (ουρανίσκος). Η υπερώα αποτελείται από δύο επιμέρους τμήματα την σκληρή (τα πρόσθια 2/3) στην οποία υπάρχει οστέινο υπόβαθρο, και την μαλθακή υπερώα (το οπίσθιο 1/3) στην οποία δεν υπάρχει οστέινο υπόβαθρο. Η στοματική κοιλότητα εξυπηρετεί τις λειτουργίες: Μάσηση, κατάποση, και γεύση.

Παθήσεις στόματος - σιελογόνων αδένων

Νέα συνεργασία του ΩΡΛ Ιατρείου
Το Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο εκτός από την Παλλήνη τώρα και στο Μαρούσι.

ΩΡΛ Ιατρείο
Συλλιγαρδάκης Νικόλαος
Επιστροφή στο περιεχόμενο