Παθήσεις ωτός - ΩΡΛ ιατρείο

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ON LINE
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Παθήσεις ωτός

ΩΡΛ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, wifi
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, free wifi
Παθήσεις ωτός


Γενικά για το αυτί
Λειτουργία και παθήσεις του αυτιού
Διάφοροι τύποι Βαρηκοΐας

Το αυτί είναι το όργανο που εξυπηρετεί δύο σημαντικές λειτουργίες: την ακοή και την ισορροπία του σώματος. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, οι περισσότερες παθήσεις του αυτιού να εκδηλώνονται με συμπτώματα όπως απώλεια ή μείωση ακοής, βουητά και επεισόδια ιλίγγου. Ενώ οι φλεγμονές εμφανίζονται με έντονο πόνο (Δείτε την παρουσίαση: Πόνος στο αυτί (Ωταλγία: Αιτίες - χαρακτηριστικά), βάρος, αίσθημα πληρότητος, φαγούρα, υγρό, πτώση ακοής, οίδημα, κλπ. Μέσα από τα ανατομικά όρια του αυτιού, διέρχονται σημαντικά ανατομικά στοιχεία, όπως η σφαγίτιδα, η καρωτίδα και το προσωπικό νεύρο.

Βαρηκοΐα
Βαρηκοΐα ονομάζεται η μείωση της ακοής. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι βαρηκοΐας, η βαρηκοΐα αγωγιμότητας και η νευροαισθητήρια βαρηκοΐα.

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας
Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας οφείλεται σε βλάβη, που εντοπίζεται στον έξω ακουστικό πόρο ή στο μέσο αυτί και στα στοιχεία, που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Ως εκ τούτου, ο ήχος δεν ενισχύεται και εμποδίζεται να μεταδοθεί στον κοχλία. Στο τονικό ακοόγραμμα υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των ουδών αέρινης και οστεΐνης αγωγής. Η αμιγής βαρηκοΐα αγωγιμότητος δεν υπερβαίνει τα 60-70 dΒ. Η απώλεια της ακοής, η οποία είναι μεγαλύτερη των 50dB, πρέπει να θεωρηθεί, ότι οφείλεται σε διακοπή της συνέχειας των ακουστικών οσταρίων. Η πλέον συχνή αιτία βαρηκοΐας αγωγιμότητας στους ενήλικες είναι το βύσμα της κυψέλης και στα παιδιά η μέση ωτίτιδα με υγρό.
Η μετάδοση του ήχου στον κοχλία μπορεί να εμποδιστεί α) από την απόφραξη του έξω ακουστικού πόρου, β) από την διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης, γ) από την παρουσία υγρού στο μέσον ους, και δ) από βλάβη των ακουστικών οσταρίων.

Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα
Στην νευροαισθητήρια βαρηκοΐα η βλάβη εντοπίζεται στο αισθητηριακό τελικό όργανο στον κοχλία (αισθητηριακή βαρηκοΐα) ή στην νευρική οδό, μέσω της οποίας μεταβιβάζεται το ερέθισμα στο ΚΝΣ (νευρική βαρηκοΐα). Στο τονικό ακοόγραμμα συμπίπτει ο ουδός της αέρινης με τον ουδό της οστέινης αγωγής και οι δύο ουδοί ευρίσκονται κάτω από το φυσιολογικό ουδό αγωγής. Δεν υπάρχει χάσμα μεταξύ των ουδών αέρινης και οστέινης αγωγής.

Μικτή βαρηκοΐα
Η βαρηκοΐα είναι μικτή όταν συνυπάρχει βαρηκοΐα αγωγιμότητας και νευροαισθητήρια.
Περιγράφονται ακόμη η κεντρική και η ψυχογενής βαρηκοΐα.

Κεντρική βαρηκοΐα
Στην κεντρική βαρηκοΐα  ο άρρωστος  δεν μπορεί να ερμηνεύσει αυτό που ακούει. Η μετάδοση του ήχου γίνεται στα κέντρα του φλοιού του εγκεφάλου, αλλά δεν ερμηνεύεται εκεί. Βαρηκοΐα αυτού του τύπου παρατηρούμε σε ορισμένες μορφές αφασίας.

Ψυχογενής βαρηκοΐα
Με τον όρο ψυχογενής βαρηκοΐα περιγράφεται η αδυναμία του ατόμου να ακούσει σαν συνέπεια εκούσιας ή ακούσιας διανοητικής διαταραχής. Εκούσια ψυχογενής βαρηκοΐα είναι η προσποίηση.
Στα παιδιά, η συχνότητα της σημαντικού βαθμού βαρηκοΐας κυμαίνεται μεταξύ 3-4%. Στα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 ετών η συχνότητα δεν μπορεί με ακρίβεια να προσδιορισθεί, διότι οι μικρού και μετρίου βαθμού βαρηκοΐες δεν γίνονται αντιληπτές. Εκτιμάται, ότι σε 50% περίπου των περιπτώσεων η παρουσία βαρηκοΐας, η οποία δημιουργεί κοινωνικό πρόβλημα, δεν προκαλεί ούτε την υποψία των γονέων των πασχόντων παιδιών. Η επίκτητη βαρηκοΐα είναι πιο συχνή από την συγγενή, η οποία πάντως δεν μπορεί να θεωρηθεί σπανία, αφού εκτιμάται, ότι σε κάθε 1000 παιδιά, τα οποία γεννώνται, αντιστοιχεί ένα με βαρηκοΐα αρκετά σημαντική για να το εμποδίσει να αναπτύξει την ομιλία φυσιολογικά. Οι περισσότερες από τις ανατομικές ανωμαλίες ή βλάβες, που προκαλούν βαρηκοΐα, είναι πολύ καλά γνωστές. Αντιθέτως ελάχιστα είναι γνωστά για τους βιοχημικούς ή άλλους μηχανισμούς, που επηρεάζουν την ακοή. Κατά συνέπεια η θεραπευτική αντιμετώπιση των ανατομικών ανωμαλιών με μηχανικές λύσεις έχει μελετηθεί πολύ καλά και εφαρμόζεται συχνά με επιτυχία, ενώ η βαρηκοΐα, που οφείλεται σε άλλες αιτίες, αντιμετωπίζεται κυρίως εμπειρικά.

Βιβλιογραφία:
Γ. Αδαμόπουλος. Ωτορινολαρυγγολογία και Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου.

Βίντεο- Παρουσιάσεις θεμάτων
Our site is at APN Greece Directory
ΩΡΛ Ιατρείο
Συλλιγαρδάκης Νικόλαος
Επιστροφή στο περιεχόμενο