Αιμάτωμα του πτερυγίου του αυτιού (Ωταιμάτωμα) - ΩΡΛ ιατρείο

ΟΥΚ ΕΝΙ ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΙΔΕΝΑΙ, ΟΣΤΙΣ ΜΗ ΟΙΔΕΝ Ο ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
μτφρ: είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος
(Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής)
Facebook
G+
ΩΡΛ Ιστρείο Συλλιγαρδάκης Νικόλαος
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ON LINE
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αιμάτωμα του πτερυγίου του αυτιού (Ωταιμάτωμα)

ΩΡΛ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, wifi
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, free wifi
Αιμάτωμα του πτερυγίου του αυτιού (Ωταιμάτωμα)

Αιμάτωμα του πτερυγίου του αυτιού (Ωταιμάτωμα), είναι η συλλογή αίματος ή ορώδους υγρού (ύγρωμα) μεταξύ του περιχονδρίου του ωτικού πτερυγίου και του υποκείμενου χόνδρου το οποίο είναι επακόλουθο ενός κτυπήματος με εφαπτόμενη κατεύθυνση ώστε να προκαλέσει σχάση των αιμοφόρων αγγείων, επίσης μπορεί να είναι μετεγχειρητικό μετά από διορθωτική επέμβαση στο ωτικό πτερύγιο
Σαν συμπτωματολογία έχουμε αίσθημα τάσης στο πτερύγιο και πόνο, κλυδασμό, απώλεια χόνδρου και αυξημένη θερμοκρασία επί μόλυνσης. Θα πρέπει να ελεγθεί εάν υπάρχουν άλλα επιπρόσθετα τραύματα.

Σαν επιπλοκή έχουμε την νέκρωση του χόνδρου του πτερυγίου του αυτιού με αποτέλεσμα την αλλοίωση του προφίλ του πτερυγίου.
Σε ειδικές περιπτώσεις και σοβαρούς τραυματισμούς είναι χρήσιμο να γίνει:
Εξέταση ακοής, Αιθουσοκοχλιακός λειτουργικός έλεγχος, και σε υποψία κατάγματος αξονική κρανίου.
Θεραπεία
Μπορεί να γίνει συντηρητική θεραπεία σε αρχόμενο ωταιμάτωμα με πιεστική επίδεση, και φαρμακευτική θεραπεία. Σε βακτηριακή επιμόλυνση χρειάζεται αντιβιοτική αγωγή.
Πρόσφατο αιμάτωμα/ύγρωμα: Πιθανόν άσηπτη παρακέντηση με πιεστική επίδεση και εφαρμογή ψυχρών επιθεμάτων
Χειρουργική ένδειξη έχει κάθε ωταιμάτωμα με αφαίρεση περιεχομένου και παροχέτευση, στην συνέχεια δημιουργία ενός χόνδρινου "παράθυρου" και προσαρμογή του δέρματος με τον χονδρό με διαμπερείς συνδετικές ραφές τύπου "στρώματος" δεμένες πάνω από ειδικά διαμορφωμένη μικρή γάζα εμποτισμένη με αλοιφή
Σε εκτεταμένες νεκρώσεις του χόνδρου χρειάζεται εκτομή της νεκρωθείσας περιοχής με άμεση αποκατάσταση του ελλείμματος με εφαρμογή χόνδρου από διάφραγμα η ωτικό πτερύγιο της αντίθετης πλευράς και ελαφρά πιεστική επίδεση.
Η χειρουργική φροντίδα του ωταιματώματος γίνεται κανονικά στην κλινική, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνει στα εξωτερικά ιατρεία όταν δεν υπάρχει μόλυνση.
Η πρόγνωση με την σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση από ειδικό, είναι καλή.ΩΡΛ Ιατρείο
Συλλιγαρδάκης Νικόλαος
Επιστροφή στο περιεχόμενο