Περιαμυγδαλικό απόστημα - ΩΡΛ ιατρείο

ΟΥΚ ΕΝΙ ΙΑΤΡΙΚΗΝ ΕΙΔΕΝΑΙ, ΟΣΤΙΣ ΜΗ ΟΙΔΕΝ Ο ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
μτφρ: είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική, αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος
(Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής)
Facebook
G+
ΩΡΛ Ιστρείο Συλλιγαρδάκης Νικόλαος
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ON LINE
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Περιαμυγδαλικό απόστημα

ΩΡΛ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, wifi
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, free wifi

Περιαμυγδαλικό απόστημα


Περιαμυγδαλικό απόστημα
συλλογή πύου γύρω από την αμυγδαλή

Κατά κανόνα είναι μία συνήθως μονόπλευρη, συλλογή πύου μεταξύ της αμυγδαλικής κάψας και του άνω σφιγκτήρα του φάρυγγα, και εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή του άνω πόλου της αμυγδαλής. Συνηθέστερα το βλέπουμε σε ενήλικες κυρίως άνδρες, ενώ είναι σπανιότερο στα παιδιά. Συνηθισμένα μικρόβια είναι οι β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι και αερόβια - αναερόβια μικτή χλωρίδα.
Συμπτωματολογία
Τρισμός γνάθου (αδυναμία διάνοιξης του στόματος), σιαλόρροια, ισχυρά καταποτικά άλγη, επιδεινούμενη σβωλώδης ομιλία (όπως χαρακτηριστικά λέγεται «φωνή ζεστής πατάτας»), κακοσμία στόματος, γενική κατάπτωση, ψηλός πυρετός, ανορεξία, ομόπλευρα μαζική, επώδυνη ζυμώδης λεμφαδενική διόγκωση.

 Επιπλοκές
Οι επιπλοκές του περιαμυγδαλικού αποστήματος είναι πολύ σοβαρές. Αυτές είναι: Αυτόματη διάνοιξη στην μαλθακή υπερώα (συρίγγιο!), αιμορραγία, παραφαρυγγική φλεγμονή, παραφαρυγγικό καταδυόμενο απόστημα, λεμφαδενικό απόστημα, θρομβοφλεβίτιδα και θρόμβωση της έσω σφαγίτιδ
ας φλέβας, ενδεχομένως με μηνιγγίτιδα ή σήψη. Δύσπνοια λόγω οιδήματος της σταφυλής, του φαρυγγικού τοιχώματος και της εισόδου του λάρυγγα.

Διάγνωση
Λόγω των σοβαρών επιπλοκών είναι απαραίτητη η εκτίμηση Ω.Ρ.Λ/λόγου με ψηλάφηση, ΩΡΛ – κατάσταση, επισκόπηση στοματικής κοιλότητας και στοματοφάρυνγος, Lupen – λαρυγγοσκόπηση, ενδοσκόπηση ρινός και ρινοφάρυγγος και ο οποίος μπορεί να προτείνει και άλλες εξετάσεις όπως .
Αιματολογικός έλεγχος.
Επίχρισμα για μικρόβιο και αντοχή.
Υπέρηχος τραχήλου.
Ακτινογραφία πλαγία τραχήλου.
Μαγνητική τομογραφία (MRI) σε υποψία καταδυόμενου αποστήματος.
Υπερηχογραφία - Doppler τραχήλου (επί υποψίας για σήψη, θρόμβωση σφαγίτιδος φλέβας).

 Θεραπεία
Συντηρητική θεραπεία γίνεται μόνο στην έναρξη της νόσου.
-Αντιβιοτικά για 10 ημέρες
- Κλινοστατισμός, κρύα επιθέματα (γραβάτα πάγου), -Ευκολοδιάβατη ή υγρή τροφή, υποκατάσταση υγρών.
-Αναλγητικά, και/ή αντιφλεγμονώδη
- Στοματική φροντίδα με χαμομήλι, ή αντισηπτικά,
Χειρουργικές ενδείξεις υπάρχουν σε κάθε υποψία αποστήματος ή διαπιστωμένο απόστημα όπως επίσης σε κάθε (απειλητική) επιπλοκή ενός περιαμυγδαλικού αποστήματος.
Γίνεται παρακέντηση σε κάθε υποψία αποστήματος, και σχάση αυτού μετά την διαπίστωσή του.
Η διάνοιξη αποστήματος και η αμυγδαλεκτομή σε διαπιστωμένο απόστημα είναι υποχρεωτικά λόγω απειλητικής επιπλοκής.
Σε τραχηλική φλεγμονή επιπρόσθετα τραχηλική διάνοιξη και παροχέτευση απ’ έξω ή απολίνωση της έσω σφαγίτιδος φλέβας σε σήψη με υποψία θρόμβωσης.
Η παρακέντηση αποστήματος και η σχάση του είναι δυνατή σε ειδικές περιπτώσεις στα εξωτερικά ιατρεία, ενώ σε βαριά διαδρομή της νόσου απαιτείται αντιμετώπιση στη κλινική.
Μετά από παρακέντηση/σχάση και θεραπεία με αντιβιοτικά δημιουργείται ουλώδης ίαση. Η υποτροπή είναι συχνή. Λόγω αυτού συνίσταται αμυγδαλεκτομή (εν θερμώ) ή μετά από υποχώρηση των οξέων συμπτωμάτων.ΩΡΛ Ιατρείο
Συλλιγαρδάκης Νικόλαος
Επιστροφή στο περιεχόμενο