Πολιτική απορρήτου - ΩΡΛ ιατρείο

Υπηρεσίες - Ευκολίες
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου
Α. Εισαγωγή
1. Η ιδιωτικότητα της ιστοσελίδας μας είναι πολύ σημαντική για εμάς, και δεσμευόμαστε να την διαφυλάξουμε. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι κάνουμε με τις προσωπικές σας πληροφορίες.
2. Συμφωνείτε με τη χρήση cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.
Β. Διαβεβαιώσεις
1. Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από την SEQ Νο
(seqlegal.com) και τροποποιήθηκε από vpnMentor (www.vpnmentor.com)
Γ. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται:
1. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, γεωγραφική τοποθεσία, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα
2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδας και τις διαδρομές πλοήγησης του ιστοτόπου.
3. Πληροφορίες που εσείς εισάγετε κατά την αποστολή email στον ιστότοπό μας, όπως π.χ. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
4. Πληροφορίες που παράγονται κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, για το πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
5. Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία που εσείς μας στείλετε.
Δ. Χρήση προσωπικών πληροφοριών
Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται στην ιστοσελίδα μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική.
Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής:
1.      Για την ενημέρωσή σας από εμάς για προσωπικό σας θέμα μετά από την δική σας άδεια.
2.      Για να απαντήσουμε στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε
3.      Παροχή στα τρίτα μέρη στατιστικών και μόνο πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες μας.
Δεν θα παράσχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτο μέρος για το άμεσο μάρκετινγκ του είτε για οποιαδήποτε άλλη δική του μη νόμιμη χρήση.
E. Η αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:
1.      στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο και με σεβασμό στο ιατρικό απόρρητο.
2.      σε σχέση με τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες.
3.      για να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για άλλους σκοπούς για την πρόληψη και τη μείωση της απάτης πιστωτικού κινδύνου).
4.      Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση μετά από αίτημα οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων και Apps μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης των Δικτυακών Τόπων και Apps μας και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη).
5.      άλλους τρίτους στους οποίους εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
Εκτός από ό, τι προβλέπεται σε αυτήν την πολιτική, δεν θα παράσχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.
Z. Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών
1.      Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας στοιχείων.
2.      Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε στον ασφαλισμένο μας (με προστασία με κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).
3.      Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλείς και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται με το διαδίκτυο.
H. Τροποποιήσεις
Μπορεί να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική κατά καιρούς δημοσιεύοντας νέα έκδοσή της στην ιστοσελίδα. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει οποιαδήποτε από τις αλλαγές στην πολιτική αυτή.
Θ. Ιστότοποι τρίτων μερών
Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει συνδέσμους για ιστότοπους τρίτων μερών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων μερών.
Ι. Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια συμβολοσειρά από γράμματα και αριθμούς) που αποστέλλονται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies ενδέχεται να είναι είτε "παραμένοντα" cookies είτε “session” cookies: ένα παραμένον cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης και θα το κάνει παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εάν δεν διαγραφεί από το χρήστη πριν από τη λήξη του. Ένα “session” cookie, από την άλλη πλευρά, θα λήξει όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού κλείσει. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύουμε για εσάς μπορεί να συνδέεται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από cookies.
1. Τα ονόματα των cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται, παρατίθενται παρακάτω:
α. χρησιμοποιούμε το Google Analytics και το Adwords στον ιστότοπό μας για να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή όταν ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα για την βελτίωση και την χρηστικότητα του ιστοτόπου / για την ανάλυση της χρήσης και την διαχείριση του ιστοτόπου / την πρόληψη της απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας του δικτυακού τόπου.
2. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να αρνηθείτε να δεχθείτε cookies - για παράδειγμα:
α. στον Internet Explorer (έκδοση 10) μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης χειρισμού cookie. Αυτές είναι διαθέσιμες κάνοντας κλικ στο "Εργαλεία" "Επιλογές Internet", "Απόρρητο", και στη συνέχεια "Προηγμένες".
β. στο Firefox (έκδοση 24) μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies κάνοντας κλικ στο "Εργαλεία" "Επιλογές", "Απόρρητο", επιλέγοντας "Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό" από το αναπτυσσόμενο μενού και αφαιρέστε το "Αποδοχή cookie από ιστότοπους". και
γ. στο Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να αποκλείσετε όλα τα cookies, μεταβαίνοντας στο "Προσαρμογή και έλεγχος" μενού και πατώντας "Ρυθμίσεις", "Εμφάνιση
προχωρημένων ρυθμίσεων "και" Ρυθμίσεις περιεχομένου "και στη συνέχεια επιλέγοντας" Αποκλεισμός sites from setting any data "στην επικεφαλίδα" Cookies ".
Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρησιμότητα πολλών από τις ιστοσελίδες. Αν αποκλείσετε τα cookies, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητές της ιστοσελίδα μας.
3. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας - για παράδειγμα:
α. στον Internet Explorer (έκδοση 10), πρέπει να διαγράψετε τα αρχεία cookies με μη αυτόματο τρόπο.
(μπορείτε να βρείτε οδηγίες για αυτό στη διεύθυνση http://support.microsoft.com/kb/278835).
β. στο Firefox (έκδοση 24), μπορείτε να διαγράψετε τα cookies κάνοντας κλικ στο "Εργαλεία" "Επιλογές" και "Απόρρητο", στη συνέχεια επιλέγοντας "Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό ", κάνοντας κλικ στην επιλογή" Εμφάνιση Cookies "και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή" Κατάργηση όλων των cookies ‘’ και
γ. στο Chrome (έκδοση 29), μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies, μεταβαίνοντας στο "Προσαρμογή και έλεγχος" μενού και πατώντας "Ρυθμίσεις", "Εμφάνιση σύνθετών ρυθμίσεων "και" Εκκαθάριση δεδομένων περιήγησης "και, στη συνέχεια, επιλέγοντας "Διαγραφή cookie και άλλων δεδομένων τοποθεσίας και προσθηκών" πριν κάνετε κλικ στο "Καθαρισμός δεδομένων περιήγησης. "
4. Η διαγραφή των cookies θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη χρησιμότητα πολλών από τις ιστοσελίδες.
Κ. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη ή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.
Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.
Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ:
 Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας: Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
Κατ’ εξαίρεση: αν επιθυμείτε τη διόρθωση των Δεδομένων σας (π.χ. Όνομα, τηλέφωνο ) μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας με τίτλο «διόρθωση των Δεδομένων» ή προφορικά στον τηλ. αριθμό μας.
ΩΡΛ Παθήσεις
Διεύθυνση
Υγείας & Δερβενακίων 30
(Κτήριο ΑΤΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)
Παλλήνη Αττική

Λεωφορεία:
305 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ [ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ]
316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ

Επιστροφή στο περιεχόμενο