Χρόνια αμυγδαλίτιδα - ΩΡΛ ιατρείο

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ON LINE
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χρόνια αμυγδαλίτιδα

ΩΡΛ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, wifi
Ράμπα αναπήρων, καφές, πάρκινγκ, free wifi


Χρόνια αμυγδαλίτιδαχρόνια αμυγδαλίτιδα
αμυγδαλεκτομή & αδενοειδεκτομή

Η δημιουργία της χρόνιας αμυγδαλίτιδας υποβοηθείται από την ανατομική κατασκευή των διακλαδώσεων των αμυγδαλικών κρυπτών. Λόγω συχνών οξέων φλεγμονών μπορεί να δημιουργηθούν στενώσεις ή αποφράξεις των κρυπτών, έτσι ώστε το φυσιολογικό έκκριμα τους αλλά και το πύο, να παροχετεύονται με δυσκολία προς τα έξω. Αποτελούν έτσι ιδεώδες έδαφος για την ανάπτυξη διαφόρων μυκήτων και μικροβίων, τα οποία προκαλούν χρόνια κρυπτίτιδα ή μικρά αποστήματα των κρυπτών. Από τις εστίες αυτές επεκτείνεται η φλεγμονή προς το παρέγχυμα των αμυγδαλών και δημιουργούν την κρυπτική παρεγχυματική αμυγδαλίτιδα.
Η συμπτωματολογία περιλαμβάνει ως επί το πλείστον καταποτικά ενοχλήματα και αίσθημα εκδοράς στο τράχηλο, αίσθημα ξηρότητος, κακοσμία στόματος, μειωμένη σωματική αντοχή και δυνατότητα συγκέντρωσης. Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, λεμφαδενίτιδα (γωνία γνάθου), αρθραλγίες. Συχνά δυσχέρεια ρινικής αναπνοής, περιστασιακά επίσης χρόνια κολπίτιδα.
Τα συνηθέστερα μικρόβια της χρόνιας αμυγδαλίτιδας είναι ο β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος της ομάδας Α, σταφυλόκοκκος ή μικτές φλεγμονές αερόβιων ή αναερόβιων μικροβίων.
Δια μέσου τριχοειδών αγγείων ή λεμφαγγείων τα οποία βρίσκονται κοντά στις κρυπτές, μπορεί να γίνει διάχυση μικροβίων ή τοξινών προς τον οργανισμό, προκαλώντας άδηλο σηψαιμία ή βλάβες σε απομακρυσμένα όργανα, υπό την έννοια της εστιακής λοίμωξης.
Ενδείξεις αμυγδαλεκτομής.
Οι ενδείξεις της αμυγδαλεκτομής μπορεί να διακριθούν σε απόλυτες και
σχετικές.
Α. Απόλυτες ενδείξεις.
1. Χρόνια αμυγδαλίτιδα με τα γνωστά υποκειμενικά συμπτώματα και αντικειμενικά ευρήματα.
2. Υποτροπιάζουσες εμπύρετες προσβολές 3-4 το χρόνο.
3. Περιαμυγδαλικό απόστημα.
4. Αμυγδαλογενής σηψαιμία.
5. Υπόνοια ότι οι αμυγδαλές είναι η αιτία εστιακών λοιμώξεων.
6. Υπόνοια όγκου των αμυγδαλών (αντί μικρής βιοψίας).
7. Μεγάλη υπερτροφία των αμυγδαλών, κυρίως (πα παιδιά με δυσκολία στην αναπνοή, τον ύπνο, άπνοια κατά τον ύπνο και την κατάποση.
8. Φυματίωση των αμυγδαλών.

Β. Σχετικές ενδείξεις.
1. Δυσοσμία στόματος από πυώδη βύσματα.
2. Φυματίωση των τραχηλικών λεμφαδένων, όταν υπάρχει υπόνοια ότι
8. Φυματίωση των αμυγδαλών.
Β. Σχετικές ενδείξεις.
1. Δυσοσμία στόματος από πυώδη βύσματα.
2. Φυματίωση των τραχηλικών λεμφαδένων, όταν υπάρχει υπόνοια ότι αποτελούν την πρωτοπαθή εστία.

Τι επιπλοκές μπορούν να φέρουν πάσχουσες αμυγδαλές;
Οι παθήσεις οι οποίες μπορεί να προκληθούν από αυτές είναι :
1. Ρευματικός πυρετός (δεν είναι υπαίτιες για τους προωτοπαθείς χρόνιους ρευματισμούς των αρθρώσεων).
2. Πολυορογονίτιδα.
3. Σπειραματονεφρίτιδα και εστιακή νεφρίτιδα.
4. Ενδοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα ή μυοκαρδίτιδα.
5. Πέμφιγα των παλαμών και των πελμάτων.
6. Χρόνια κνίδωση (urticaria).
7. Ψωριασικό εξάνθημα ποδιών.
8. Φλεγμονώδεις παθήσεις των ματιών (ιριδοκυκλίτιδα-ραγοειδίτιδα).
9. Νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές.
10. Υποτροπιάζουσες θρομβοαγγειίτιδες ή οζώδεις αγγειίτιδες.Our site is at APN Greece Directory
ΩΡΛ Ιατρείο
Συλλιγαρδάκης Νικόλαος
Επιστροφή στο περιεχόμενο