Ιγμορίτιδα (Γναθιαία κολπίτιδα) - ΩΡΛ ιατρείο

Υπηρεσίες - Ευκολίες
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ιγμορίτιδα (Γναθιαία κολπίτιδα)

ΩΡΛ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ


Ιγμορίτιδα (Γναθιαία κολπίτιδα)Οι παραρρίνιοι κόλποι είναι κοιλότητες του κρανίου που περιλαμβάνουν τα ιγμόρεια ή γναθιαίους κόλπους, τις ηθμοειδείς κυψέλες,τους μετωπιαίους κόλπους, και τον σφηνοειδή.
Τα ιγμόρεια ή γναθιαίοι κόλποι, είναι αεροφόρες κοιλότητες που βρίσκονται μέσα στην άνω γνάθο και καλύπτονται από τον ίδιο βλεννογόνο που καλύπτεται και το εσωτερικό της μύτης,
Η γναθιαία κολπίτιδα (Ιγμορίτιδα) είναι μία οξεία ή χρόνια βακτηριακή ή μυκητιασική φλεγμονή που αφορά τα ιγμόρεια και που μπορεί να σχετίζεται με αλλεργία, κατά κανόνα προερχόμενη από την ρινική κοιλότητα ή τον ρινοφάρυγγα.  Περιστασιακά μπορεί να οφείλεται σε οδοντογενή αίτια ή σε συμφόρηση που σχετίζεται με φλεγμονή του βλεννογόνου του γναθιαίου κόλπου, και συχνά του συστήματος των ηθμοειδών κυψελών (π.χ. πρόσθια ηθμοειδίτιδα).
Προδιαθεσικοί παράγοντες:
Παιδιά: Αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια), στενή ανατομία της μύτης (π.χ. ευρεία-, στραβή μύτη), υπερπλασία ρινικών κογχών, χρόνια πυώδης ρινίτιδα, βλεννοκυστική νόσος, κολύμβηση σε πισίνα.
Ενήλικες: Σκολίωση διαφράγματος, ρινικοί πολύποδες, φυσαλιδώδης κόγχη, υπερπλασία κογχών, αλλεργία, μυκητιασική φλεγμονή (Ασπέργιλλος), οδοντογενείς λοιμώξεις, φατνιακό συρίγγιο, μετά από εξαγωγή δοντιού, ευκαιριακές λοιμώξεις (π.χ. AIDS) δυσανεξία σε αναλγητικά (σύνδρομο de Widal), καταδύσεις.
Συμπτωματολογία:
Αλλαγή χροιάς φωνής.
Διάχυτος έως σφύζοντας πόνος παρειάς/άνω γνάθου με ή χωρίς στα δόντια, αυξανόμενο κατά την ταχεία επίκυψη, ή τις αναπηδήσεις, στο ένα πόδι.
Οίδημα κάτω βλεφάρου, πυώδες έκκριμα από τη μύτη ή τον ρινοφάρυγγα.
Ελαφρός πυρετός, κόπωση, κεφαλαλγία.
Επιπλοκές:
• Χρόνια φαρυγγίτιδα, χρόνια λαρυγγίτιδα, χρόνια βρογχίτιδα (ενδεχόμενα βρογχιεκτασίες) στο πνεύμα ενός κατιόντος συνδρόμου.
• Επέκταση της φλεγμονής στο ηθμοειδές ή στον κόγχο (ηθμοειδίτιδα, φλεγμονή του κόγχου).
• Βλεννοκήλη.
• Ρινογενή μηνιγγίτιδα.
Σύμφωνα με την "Διεθνή Δήλωση Ομοφωνίας για την Ρινολογία και την Αλλεργία:Ρινοκολπίτιδα" Allergy&Rhinology 2016, O oρισμός και διαγνωστικά κριτήρια για την ρινοκολπίτιδα που περιλαμβάνει και την Ιγμορίτιδα είναι:
Οξεία ρινοκολπίτιδα (ARS)
Φλεγμονή ρινός-παραρινίων που διαρκεί λιγότερο από 4 εβδομάδες, σχετιζόμενη με αιφνίδια έναρξη των συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα πρέπει να περιλαμβάνουν και τα δύο από τα παρακάτω:
• ρινική απόφραξη/συμφόρηση ή ρινικές εκκρίσεις (πρόσθια/οπίσθια) και
• άλγος/πίεση του προσώπου ή μείωση/απώλεια όσφρησης.
Δεν απαιτείται ακτινολογική και ενδοσκοπική εξέταση για τη διάγνωση.
Χρόνια ρινοκολπίτιδα (CRS)
Φλεγμονή ρινός - παραρινίων που επιμένει για περισσότερες από 12 εβδομάδες.
Τα συμπτώματα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω:
•   ρινική απόφραξη / συμφόρηση
•   ρινικές εκκρίσεις (πρόσθιες / οπίσθιες)
•   άλγος / πίεση του προσώπου
•   μείωση / απώλεια όσφρησης
Επιπρόσθετα, η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται με:
•   Ενδείξεις φλεγμονής κατά την εξέταση των παραρρίνιων κόλπων με αξονική τομογραφία (CT)
•   Ενδείξεις διαπύησης προερχόμενης από τους παραρρίνιους κόλπους ή τις-το σύμπλεγμα στομίων-πόρων (osliomeatal complex)
    Η CRS διακρίνεται σε CRSwNP ή CRSsNP βάσει της παρουσίας ή της απουσίας ρινικών πολυπόδων.
Υποτροπιάζουσα οξεία ρινοκολπίτιδα (RARS)
Τέσσερα ή περισσότερα επεισόδια ARS ανά έτος με διακριτά διαστήματα ελεύθερα
συμπτωμάτων μεταξύ των επεισοδίων. Κάθε επεισόδιο πρέπει να πληρεί τα παραπάνω κριτήρια για ARS.
Οξεία παρόξυνση χρόνιας ρινοκολπίτιδας (AECRS)
Αιφνίδια επιδείνωση των συμπτωμάτων της CRS με επιστροφή στα αρχικά συμπτώματα μετά τη θεραπεία.
CRSsNP= CRS χωρίς ρινικούς πολύποδες, CRSwN = CRS με ρινικούς πολύποδες.
Θεραπεία
Συντηρητική θεραπεία:
• Οξεία κολπίτιδα, οξεία έξαρση χρονιάς κολπίτιδος:
Αποσυμφορητικές ρινικές σταγόνες
Βλεννολυτικά,
Αντιφλεγμονώδη
Ενδεχόμενα αντιβιοτικά per os,
• Χρονία κολπίτιδα
Η χρόνια κολπίτιδα έχει διαφορετικό μικροβιακό φάσμα από ότι στην οξεία κολπίτιδα
Αλλεργική κολπίτιδα:
Τοπικά στεροειδή spray, Ενδεχόμενα συστηματικά γλυκοκορτικοειδή,
Αργότερα ενδεχόμενα απευαισθητοποίηση.
• Κολπίτιδα από Ασπέργιλλο:
Αντιμυκητιασικά τοπικά και ενδεχόμενα συστηματικά
Σε εμμένουσα εικόνα ακτινολογικά υδραερικού επιπέδου χρειάζεται να γίνει παρακέντηση με έκπλυση του γναθιαίου κόλπου, για αφαίρεση του εκκρίματος, ενδεχόμενα σε συνδυασμό με ενδοσκόπηση.
Χειρουργικές ενδείξεις:
Χωρίς επιτυχία συντηρητική αγωγή, χρόνια κολπίτιδα χωρίς/με βρογχικό άσθμα ή κατιόν σύνδρομο, μυκητιασική λοίμωξη, πολύποδες γναθιαίου κόλπου, ρινική πολυποδίαση.
Κογχικές και ενδοκρανιακές επιπλοκές της κολπίτιδος.
Βλεννοκήλη ή υποψία για νεοπλασία.
Φατνιακό συρίγγιο που παραμένει μετά από εξαγωγή δοντιού.
Οδοντογενής κολπίτιδα (Εξυγίανση δοντιών!).
Χειρουργικές αρχές:
Ενδορρινική μικροσκοπικά/ενδοσκοπικά παραθυροποίηση του γναθιαίου κόλπου (μέση ρινική αντροστομία), εκτομή της ηθμοειδούς χώνης (infundibulotomy) ή επέμβαση παγκολπίτιδος.
Σε επιπλεγμένη πορεία με οστικές αλλοιώσεις λόγω οστείτιδας, μετά προηγηθείσα επέμβαση ή σε υποψία νεοπλασίας, ενδορρινικά ή οστεοπλαστικά γίνεται διαπροσωπική διάνοιξη του γναθιαίου κόλπου ή εξατομικεύονται, στη παθολογική διεργασία της νόσου και στην έκταση της προσαρμοσμένες χειρουργικές μέθοδοι.
Σε βλεννοκήλη ενδορρινική μικροσκοπικά/ενδοσκοπικά μαρσιποποίηση, σε ειδικές περιπτώσεις διαπροσωπική ριζική επέμβαση του γναθιαίου κόλπου.
Σε φυσαλιδώδη μέση ρινική κόγχη (Concha bullosa): Γίνεται επιπρόσθετα μερική εκτομή της κόγχης, σε σκολίωση του διαφράγματος επιπρόσθετα γίνεται πλαστική του ρινικού διαφράγματοςγναθιαία κολπίτιδα
Our site is at APN Greece Directory
ΩΡΛ Παθήσεις
Διεύθυνση
Υγείας & Δερβενακίων 30
(Κτήριο ΑΤΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)
Παλλήνη Αττική

Λεωφορεία:
305 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ [ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ]
316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ

Επιστροφή στο περιεχόμενο