Κεφαλαλγία οφειλόμενη σε προβλήματα της μύτης - ΩΡΛ ιατρείο

Υπηρεσίες - Ευκολίες
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κεφαλαλγία οφειλόμενη σε προβλήματα της μύτης

ΩΡΛ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ

Υπάρχουν συχνά φαινόμενα πονοκεφάλων που επί χρόνια ταλαιπωρούν τους ασθενείς οι οποίοι οφείλονται σε προβλήματα της μύτης. Αυτοί οι πονοκέφαλοι αποδίδονται συχνά σε άλλες αιτίες μια και είναι δύσκολος ο συσχετισμός τους με ορισμένα ρινικά προβλήματα (πχ ανατομικά). Μάλιστα φαίνεται να είναι πιο συχνοί απ’ όσο πιστεύεται.<br />
Κεφαλαλγία οφειλόμενη σε προβλήματα της μύτης

Η κεφαλαλγία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο της καθημερινότητας του ΩΡΛ ιατρού, για τον λόγο αυτό θ' αναφερθώ μόνο στα αίτια που αφορούν την μύτη.
Υπάρχουν συχνά φαινόμενα πονοκεφάλων που επί χρόνια ταλαιπωρούν τους ασθενείς οι οποίοι οφείλονται σε προβλήματα της μύτης. Αυτοί οι πονοκέφαλοι αποδίδονται συχνά σε άλλες αιτίες μια και είναι δύσκολος ο συσχετισμός τους με ορισμένα ρινικά προβλήματα (πχ ανατομικά). Μάλιστα φαίνεται να είναι πιο συχνοί απ’ όσο πιστεύεται.
Τέτοια προβλήματα είναι:
• Η οξεία γναθιαία κολπίτιδα (ιγμορίτιδα), αλλά επίσης φλεγμονές των ηθμοειδών, μετωπιαίου κόλπου και σφηνοειδούς κόλπου εξελίσσονται με κεφαλαλγία.

Σε αντίθεση με την πεποίθηση της πλειοψηφίας των ασθενών και της ιατρικής κοινότητας το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που αναφέρει προσωπαλγία ή κεφαλαλγία δεν πάσχουν από ρινοκολπίτιδα. Τα βασικά αίτια είναι νευρολογικής φύσεως στο 90% αυτών των περιπτώσεων και ένα μικρό ποσοστό οφείλεται στα παραρρινια και αφορά, Μετωπιαία κολπίτιδα ή Σφηνοειδίτιδα με χαρακτηριστική κλινική εικόνα και διαγνωστικά ευρήματα κατά την άκαμπτη ενδοσκόπηση. (Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Απρίλιος-Ιούνιος 19, σ. 74)

• Η έντονη ρινική αναπνευστική δυσχέρεια όπως π.χ. έντονη Σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία ρινικών κογχών, πολύποδες ρινός, είναι δυνατόν, λόγω διαταραχής του αερισμού των παραρρινίων κόλπων να προκαλέσει κεφαλαλγία ("πόνος λόγω υποπίεσης").

"O Sluder το 1920 υποστήριξε ότι η ύπαρξη του σφηνουπερώιου γαγγλίου το οποίο εντοπίζεται στην οπίσθια ρινική κοιλότητα είναι ο βασικός αιτιολογικός παράγοντας για την εμφάνιση προσωπαλγίας. Το 1943 διατυπώθηκε από τον McAullife στη θεωρία των “contact points”. Αναφέρεται ότι η στενή επαφή βλεννογονικών ανατομικών δομών εντός της ρινικής κοιλότητας λόγω ανατομικών παραλλαγών μπορεί να υπεύθυνη για την έκκληση προσωπαλγίας/κεφαλαλγίας στα διάφορα σημεία της αισθητικής κατανομής του τρίδυμου νεύρου. Αυτές οι δομές μπορεί να είναι η πνευματώδης μέση ρινική κόγχη, η παράδοξη μέση ή άνω ρινική κόγχη, ή μεγάλη ηθμοειδής οστεοκύστη. Η υπερπνευμάτωση των ανωτέρω δομών τις φέρνει σε επαφή με το ρινικό διάφραγμα και κατά συνέπεια πυροδοτείται το άλγος.
Οι Stammberger και Wolf  το1988 δημοσίευσαν τα αποτελέσματά τους σχετικά με ένα μεσολαβητή του άλγους το πεπτίδιο P (SP) το οποίο ανευρίσκεται στο αισθητικό μονοπάτι του τρίδυμου νεύρου και απελευθερώνεται από τα “contact points”. Η απελευθέρωση αυτού του χημικού διαμεσολαβητή SP σε διάφορα τμήματα της αισθητικής οδού του τριδύμου είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση της κεφαλαλγίας. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία υποστηρίζεται η εμφάνιση κεφαλαλγίας μη φλεγμονώδους αιτιολογίας οφειλόμενη στην στενή επαφή ανατομικών περιοχών της ρινικής κοιλότητας  η οποία εντοπίζεται σε έκτοπη θέση βάσει της αισθητικής κατανομής του τριδύμου νεύρου και όχι στην περιοχή των “contact points”. Η θεωρία των “contact points” αν και επικράτησε για πολλά χρόνια στην επιστημονική κοινότητα ωστόσο τείνει να εγκαταλειφθεί καθώς μετα-αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στις μελέτες των McAullife  και Wolf δεν βρίσκουν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα."
(Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Απρίλιος-Ιούνιος 19, σ. 77)

 • Προηγηθείσες εγχειρήσεις παραρρινίων


Συμπτωματολογία και ευρήματα κατά την εξέταση
• Αύξηση κεφαλαλγίας σε κάμψη του σώματος και κεφαλής εμπρός σε φλεγμονή των παραρρινίων
• Εκροή πύου στον μέσο ρινικό πόρο (εντός της ρινός) δηλώνει φλεγμονή των παραρρινίων κόλπων (γναθιαίος, ηθμοειδής, μετωπιαίος).
• Εκροή πύου στον ρινοφάρυγγα (στην πίσω πλευρά της μύτης, πάνω από τον φάρυγγα): φλεγμονή οπισθίων παραρρινίων κόλπων (οπίσθια ηθμοειδή, σφηνοειδής).
• Κατάσταση βλεννογόνου: π.χ. διόγκωση της Κάτω Ρινικής κόγχης.

• Εικόνα προβλημάτων Ρινικού διαφράγματος: εξογκώσεις, άκανθες, παρεκκλίσεις.

Διαγνωστικές μέθοδοι
Ο ΩΡΛ ιατρός κατά την κλινική εξέταση και το ιστορικό, μπορεί εύκολα και άμεσα να δει εάν σχετίζεται ο πονοκέφαλος, με ανατομικά προβλήματα της μύτης, ιδιαιτέρως εάν η εξέταση γίνει κατά την διάρκεια κάποιου περιστατικού κεφαλαλγίας, χωρίς ο ασθενής να έχει λάβει προηγουμένως κάποιο παυσίπονο ώστε να έχει καλύψει την κλινική εικόνα του.
Διαγνωστικές μέθοδοι
Ο ΩΡΛ ιατρός κατά την κλινική εξέταση και το ιστορικό, μπορεί εύκολα και άμεσα να δει εάν σχετίζεται ο πονοκέφαλος, με ανατομικά προβλήματα της μύτης, ιδιαιτέρως εάν η εξέταση γίνει κατά την διάρκεια κάποιου περιστατικού κεφαλαλγίας, χωρίς ο ασθενής να έχει λάβει προηγουμένως κάποιο παυσίπονο ώστε να έχει καλύψει την κλινική εικόνα του.

Για την διερεύνηση αυτών των συμπτωμάτων πέρα από την κλινική εξέταση και το ιστορικό, χρειάζεται ορισμένες φορές να γίνουν εξετάσεις όπως:
Ενδοσκόπηση ρινός: Έχει σε μεγάλο βαθμό αντικαταστήσει την πρόσθια και οπισθία ρινοσκόπηση.
Ακτινολογικός έλεγχος: Σε υποψία παραρρινοκολπίτιδος (πωγωνορινική και μετωπορινική).
Υπέρηχος: Έλεγχος πορείας νόσου σε παιδιά και εγκύους.
Αξονική και μαγνητική τομογραφία: κυρίως σε επιπλοκές παραρρινοκολπιτίδων (οφθαλμικού κόγχου, βλεννο και πυοκήλες και μετά από εγχειρήσεις ρινός - παραρρινίων).

Παραδείγματα μελετών που αποδεικνύουν την συσχέτιση των πονοκεφάλων με τα ανατομικά προβλήματα της μύτης:
Long-term results in patients with headaches related to nasal obstruction.
Headaches associated with nasal obstruction due to deviated nasal septum.

Septoturbinal surgery in contact point headache syndrome: long-term results.

Role of some anatomical nasal abnormalities in rhinogenic headache

Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Απρίλιος-Ιούνιος 19.


πονοκέφαλος
Our site is at APN Greece Directory
ΩΡΛ Παθήσεις
Διεύθυνση
Υγείας & Δερβενακίων 30
(Κτήριο ΑΤΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ)
Παλλήνη Αττική

Λεωφορεία:
305 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ [ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ]
316 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ

Επιστροφή στο περιεχόμενο